Termőföld és igazságügyi értékbecslés

Az Agro Consult Igazságügyi Szakértő Bt. vállalja mezőgazdasági ingatlanok, elsősorban termőföldek értékmeghatározását. Az értékmeghatározás klasszikusan piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló módszerrel, illetve hozamszámításon alapuló módszerrel történik.

Az értékbecslés során alapnormaként a TEGOVA (The European Group Of Valuers’ Associations) EVS szabványait fogadjuk el, illetve tekintettel vagyunk a hazai jogszabályok közül termőföld értékbecsléssel egyedül foglalkozó 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletre, illetve a Kúria termőföld értékbecslésekkel kapcsolatos eseti és elvi döntéseire.

Termőföld esetében a piaci összehasonlító elemzésen alapuló értékmeghatározás során kizárólag megvalósult tranzakciós adatok, a 33/2007. (XII.23.) PM rendelet alapján a NAV illeték-osztályaitól beszerzett, illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben a földek értékesítésével kapcsolatos kötelezettségként a helyi önkormányzatok hirdető felületein nyilvánosan közzétett termőföld adásvételi adatok képezhetik az érték alapját.

A hozamszámítás során az 54/1997. (VIII. 1.) FM rendelettel összhangban a termőföldek járadékjellegű jövedelmei kerülnek meghatározásra. A módszer alapvetően másodlagos, ellenőrző szerepű, azonban szőlő és gyümölcsösök értékmeghatározása során kiemelt jelentőségű.