Osztatlan közös tulajdon felszámolása

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény alapján lehetőség nyílt a birtokszerkezetet országosan elaprózó osztatlan részarányok megváltására „bekebelezésére”.

A törvény művelési áganként minimális terület-egységeket határoz meg, ami alatt a tulajdoni hányad bekebelezésre kerülhet. A területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs részére a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az ingatlan – jogszabályban meghatározott - értékének megfelelő összeget kell megfizetnie. Ha a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs vagy a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az értékbecslési ajánlatban foglalt összeggel, úgy igazságügyi szakértővel új értékbecslési szakvéleményt készíttethet.

Az új értékbecslési szakvélemény elkészítésének költségeit a bekebelező tulajdonostárs abban az esetben viseli, ha annak elkészíttetését ő kezdeményezte vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja az értékbecslési ajánlatban foglalt összeget.

Társaságunk – az ingatlan egyedi tulajdonságai alapján kialakított – ajánlat alapján végzi osztatlan közös ingatlanok részarányainak igazságügyi szakértői értékmegállapítását.