Földhaszonbérleti díj felülvizsgálat

A (föld)haszonbérleti szerződés egy polgári jogi szerződésfajta, amely a haszonbérlő és a haszonbérbe adó(földtulajdonos) között jön létre. A haszonbérlet a polgári jogban a dolog használati jogosultságának egyik jogcíme, mely magában foglalja a dolog használatának és hasznai szedésének jogát, mint a tulajdonjog részjogosítványát. A haszonbérlő e szerződés alapján meghatározott mezőgazdasági földterület időleges használatára és hasznai szedésére jogosult és köteles ennek fejében haszonbért fizetni.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény úgy rendelkezik, hogy a legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződések esetében a szerződő felek bármelyike kezdeményezheti a haszonbérleti díj módosítását a haszonbérleti díjnak a kezdeményezéskor irányadó helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében.

A haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az igazságügyi szakértői véleményt.

Társaságunk számos földhaszonbérleti felülvizsgálatról adott szakvéleményt az elmúlt időszakban. Szakvéleményeinket kizárólag megvalósult földhaszonbérleti tranzakciós adatokra, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben a földek értékesítésével kapcsolatos kötelezettségként a helyi önkormányzatok hirdető felületein nyilvánosan közzétett termőföld haszonbérleti szerződések adataira alapozzuk.