Tanácsadás

A polgári peres és hatósági felülvizsgálati eljárások során nem csupán a jogi képviselet a fontos. Számtalan esetben van szükség szakmai véleményre, vagy tanácsra, ha a perben bizonyítási eljárás során, vagy hatósági eljárás keretében keletkezett szakvélemény nehezen értelmezhető, látszólag ellentmondásos, vagy megkérdőjelezhető.

Az időben kért szakmai tanács, vagy szakmailag kifogástalan magányszakvélemény eldöntheti a per sorsát. Különösen igaz ez a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018-as változásainak hatálybalépését követően, hiszen a perekben adott szakkérdésben már csak egy szakértő folytathat bizonyítási eljárást. Kiemelten fontos lett tehát a pervitellel megbízott jogi képviselők szakmai támogatása. Társaságunk jellemzően a következő helyzetekben nyújthat segítséget Önnek hatósági, vagy polgári ügyeiben;

  • Amennyiben kisajátítási eljárással érintett, és a kisajátítási árajánlat, vagy kártalanítási szakvélemény ismeretében a kártalanítási összeget felül kívánja vizsgáltatni.
  • Amennyiben vezetékjoggal, bányaszolgalmi joggal, vagy egyéb használati joggal kapcsolatos kártalanítási összeg felülvizsgálatára van szüksége.
  • Amennyiben peres ügyében született szakértői vélemény felülvizsgálatára van szüksége.
  • Folyó hatósági, vagy peres eljárásában szakmai tanácsra, konzultációra van szüksége.