Kártalanítási szakvélemények

Társaságunk az Igazságügyi Minisztériumnál termőföld értékbecslés szakterületre bejegyzett szakértői társaság, így állami, önkormányzati, vagy egyéb közcélú szolgáltatóhoz kötődő beruházás kapcsán bírósági vagy hatósági kirendelés, illetve magánmegbízás keretében rendszeresen készítünk kártalanítási szakvéleményeket. A kártalanítási szakvélemények jellemzően az alábbi ügycsoportokban szükségesek:

  • kiemelt állami beruházásokhoz kapcsolódóan
  • egyéb állami, önkormányzati, vízügyi illetve más közcélú beruházásokhoz kapcsolódóan
  • közcélú bányaszolgalmi jog alapítási eljárásokban
  • elektromos szállítóvezetékek vezetékjogi eljárásaiban, illetve más használati jogok esetében

Társaságunk a kártalanítási szakvélemények elkészítése során a szigorúan a vonatkozó jogszabályi keretben a szakmai szabványok teljes megtartása mellett végzi munkáját. Célunk, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet mellett naprakészen segíthessük a bírósági és hatósági döntéshozatalt alkalmazva a legújabb szakmai módszereket és eszközöket, figyelembe véve a Kúria kártalanítási témával kapcsolatos eseti és elvi döntéseit.